דף זה מאפשר לך למחוק את החשבון/ות שלך ואת כל הנתונים הקשורים להם. חשוב: לא ניתן לבטל את המחיקה.

נא למלא אחר הצעדים הבאים:

  • 1 נא לשלוח את כתובת הדוא"ל שלך בתיבת הטקסט

  • 2 בעוד זמן קצר יישלח אליך קישור. הקש עליו כדי לצפות בחשבונות שלך ולסיים את המחיקה.

  • 3 אשר מחיקה

כתובת הדוא"ל שלך אינה בפורמט הנדרש!