Σε αυτήν τη σελίδα μπορείς να διαγράψεις τον/τους λογαριασμό/ούς σου και όλα τα σχετικά στοιχεία. Σημαντικό: η διαγραφή είναι μόνιμη!

Ακολούθησε τα παρακάτω βήματα:

  • 1 Πληκτρολόγησε τη διεύθυνση email σου στο πεδίο κειμένου

  • 2 Σύντομα θα σου σταλεί ένας σύνδεσμος μέσω email. Κάνε κλικ σε αυτόν για να εμφανιστούν οι λογαριασμοί σου και να ολοκληρωθεί η διαγραφή.

  • 3 Επιβεβαίωση διαγραφής

Η ηλεκτρονική σου διεύθυνση δεν έχει την απαιτούμενη μορφή.